• Надання послуг з фінансового лізингу 
  • Надання послуг з факторингу
  • Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
  • Переказ коштів