УМОВИ НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МУНІЦИПАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ» (скорочене найменування: ТОВ «ФК «МПС»), надає послуги з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту на підставі відповідної ліцензії, що видана розпорядженням Нацкомфінпослуг №1929 від 23.05.2017 року (строк дії: безстрокова). Відомості про яку розміщено (можна переглянути) в комплексній інформаційній системі Національного банку України.

 

Порядок надання ТОВ «ФК «МПС» коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (далі – кредит) визначається Правилами ТОВ «ФК «МПС» про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (далі – Правила надання кредиту)  детальніше за посиланням.

 

Кредит надається клієнту (фізична особа, фізична особа - підприємець або юридична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу) на підставі кредитного договору, що укладається між клієнтом та ТОВ «ФК «МПС» (далі – Кредитодавець) у письмовій формі, шляхом його підписання. Переглянути типову форму кредитного договору  детальніше за посиланням.

 

Кредитодавець у наданні послуги не використовує посередницькі послуги.

 

Для отримання кредиту клієнт надає до ТОВ «ФК «МПС»:

  • заяву, що складається в довільній формі та повинна містити суму кредиту, його цільове призначення, терміни погашення і форми забезпечення та інше;
  • документи, що необхідні для проведення належної перевірки клієнта за переліком, що надається йому Кредитодавцем після отримання вищезазначеної заяви;
  • інші документи.

 

БАЗОВІ УМОВИ НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

 

- тип кредиту: кредит, відновлювальна/невідновлювальна кредитна лінія;

- термін кредитування – до 60 місяців;

- відсоткова ставка – від 7,5% річних;

- забезпечення: рухоме, нерухоме майно, фінансова порука;

- сума кредиту – залежить від фінансового стану клієнта, виду та розміру запропонованого забезпечення;

- Разова комісія – відсутня.

Примітка: Умови надання кредиту  можуть  бути відмінними від базових умов за рішенням Кредитного комітету Кредитодавця, в залежності від суми кредиту, строку користування, платоспроможності Клієнта, виду та розміру запропонованого клієнтом забезпечення.

Додаткові витрати Клієнта:

  • Витрати, пов’язані із страхуванням Клієнтом предмету наданого забезпечення за кредитом протягом всього терміну дії Договору. Орієнтована вартість таких послуг залежить від виду наданого клієнтом забезпечення та  становить до 5% від заставної вартості. Договір страхування укладається на один рік та потім переукладається клієнтом на новий термін протягом всього терміну дії кредитного Договору.
  • Оцінка запропонованого клієнтом предмету забезпечення. Вартість визначається на дату отримання клієнтом фінансової послуги та проводиться клієнтом в оціночній компанії попередньо погодженій із Кредитодавцем.

 

  • Загальна вартість фінансової послуги (загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками) зазначається  в паспорті споживчого кредиту та визначається як сума сплачених кредитних платежів, платежів по страхуванню та оцінці запропонованого забезпечення та інших платежів, що можуть виникнути додатково в процесі оформлення послуги, вартість яких визначається та надається клієнту до моменту укладання договору кредитного Договору.

 

Плата за Кредит (позику) визначається у вигляді процентів, розмір яких є фіксованим протягом всього строку дії цього Договору.

 

Проценти за користування кредитом нараховуються Кредитодавцем протягом всього строку дії цього Договору, щомісячно не пізніше останнього робочого дня місяця. Нарахування процентів здійснюється за період з дати надання Кредиту по останній день місяця (включно) та надалі - за період з першого по останній день місяця (включно), а при погашенні кредиту  -  по день, що передує дню погашення кредиту.

 

У відповідності до кредитного Договору, визначено наступні права Клієнта та істотні умови Договору:

 

А) Клієнт має право відмовитись від Договору в односторонньому порядку (п.5.1 Договору).

Б) Строк, протягом якого клієнт може відмовитися від договору: протягом 14 календарних днів з дня укладення цього Договору (п.5.1 Договору).

В) Мінімальний строк дії договору не застосовується.

Г) Позичальник має право достроково розірвати цей Договір лише за умови дострокового повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом (п. 10.2 Договору).

Ґ) Внесення змін до цього Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів (п. 10.1 Договору).

Д) Зміна розміру Плати за  Кредит (позику) відбувається тільки з письмової згоди Позичальника (п.3.6 Договору).

 

 

МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Порядок вирішення спорів між Клієнтом та ТОВ «ФК «МПС»:

 

Усі спірні питання та/або розбіжності, що виникають між ТОВ «ФК «МПС» та клієнтами, вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів між ними. У випадку неможливості врегулювання спорів між ТОВ «ФК «МПС» та клієнтом шляхом переговорів, для їх вирішення клієнт може звернутися до компетентного державного органу (органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності ТОВ «ФК «МПС»  або суду, відповідно до вимог чинного в Україні законодавства.

Законодавство не передбачає застосування ТОВ «ФК «МПС» гарантійних фондів чи компенсаційних схем, для виконання ним зобов’язань з надання послуг факторингу, та такі в останнього відсутні.

                                                           Детальна інформація щодо механізму захисту прав споживачів за посиланням.

 

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг:

 

ТОВ «ФК «МПС» - Україна, 21050, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул. Соборна, будинок 36.

 

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності ТОВ «ФК «МПС»:

Національний банк України

адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9

тел: 0-800-505-240

e-mail: nbu@bank.gov.ua