УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МУНІЦИПАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ» (скорочене найменування: ТОВ «ФК «МПС»), має право надавати послуги фінансового лізингу на підставі відповідної ліцензії, що видана розпорядженням Нацкомфінпослуг №1982 від 23.05.2017 р. (строк дії: безстрокова). Відомості про яку розміщено (можна переглянути) в комплексній інформаційній системі Національного банку України.

 

Порядок надання ТОВ «ФК «МПС» послуг фінансового лізингу визначається Правилами надання послуг з фінансового лізингу ТОВ «ФК «МПС»  (далі – Правила) детальніше за посиланням.

 

Послуга фінансового лізингу надається клієнту на підставі договору фінансового лізингу, що укладається між клієнтом та ТОВ «ФК «МПС» (далі – Лізингодавець) у письмовій формі, шляхом його підписання. Переглянути типову форму договору фінансового лізингу детальніше за посиланням.

 

Лізингодавець у наданні послуг з фінансового лізингу не використовує посередницькі послуги.

 

Для отримання послуг фінансового лізингу клієнт надає до ТОВ «ФК «МПС»:

  • заяву, що складається в довільній формі та повинна містити відомості про предмет лізингу, бажаний строк лізингу, інші відомості;
  • документи, що необхідні для проведення належної перевірки клієнта за переліком, що надається йому Лізингодавцем після отримання вищезазначеної заяви;
  • інші документи на вимогу Лізингодавця.

 

 

БАЗОВІ УМОВИ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ:

 

  • Термін – від 12 до 60 місяців;
  • Відсоткова ставка – від 7,5% річних;
  • Разова комісія – відсутня;
  • Цільове призначення – придбання транспортних засобів, техніки, обладнання тощо.

 

Примітка: Умови фінансового лізингу можуть  бути відмінними від базових умов за рішенням Кредитного комітету Лізингодавця, в залежності від суми, строку користування фінансовою послугою, платоспроможності клієнта тощо.

 

Додаткові витрати Клієнта:

Витрати, пов’язані із страхуванням Клієнтом предмету лізингу по Договору фінансового лізингу протягом всього строку дії Договору фінансового лізингу. Орієнтована вартість таких послуг становить до 5% від вартості предмету лізингу. Договір страхування укладається на один рік та потім переукладається на новий строк протягом всього терміну дії Договору фінансового лізингу.

  • Загальна вартість послуги фінансового лізингу (загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками)  визначається як сума сплачених лізингових платежів, платежів по страхуванню та інших платежів, що можуть виникнути додатково в процесі оформленням послуги з фінансового лізингу, вартість яких визначається та надається клієнту до моменту укладання договору фінансового лізингу.

 

У відповідності до Договору фінансового лізингу, визначено наступні права Клієнта та істотні умови Договору:

 

 

А) Лізингоодержувач має право відмовитися від Договору лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Лізингодавця (п. 9.9 та п.9.10.  Договору).

 

Б) Відмова Лізингоодержувача від Договору може бути використана Лізингоодержувачем лише до дати укладення Лізингодавцем договору купівлі-продажу предмету Лізингу та/або сплати Лізингодавцем коштів/частини коштів за Предмет лізингу (п. 9.9 Договору).

 

В) Мінімальний строк дії договору становить не менше 12 місяців (п. 8.4.5. Договору);

 

Г) Лізингодавець має право дострокового розірвання Договору або дострокового виконання  договору. У разі дострокового розірвання договору лізингу та в інших випадках дострокового повернення предмета лізингу  Лізингодавець має повернути предмет лізингу у стані, в якому його було прийнято у володіння, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договором ( п.п. 8.4.3, 8.4.5, 8.5.7 Договору)

 

Ґ) Усі зміни та доповнення до даного Договору укладаються в письмовій формі та підписуються уповноваженими представниками обох Сторін. Зміни та доповнення умов цього Договору, його дострокове припинення, у тому числі розірвання, проводиться за згодою Сторін чи в іншому передбаченому чинним законодавством чи цим Договором порядку (п.10.5 Договору).

 

Д) Якщо в подальшому після укладення цього Договору будуть збільшені ставки чинних на момент укладення цього Договору податків, зборів та інших передбачених законодавством платежів, які стосуються Обладнання або сплати лізингових платежів, чи будуть впроваджені нові їх види, то розмір лізингових платежів підлягає перегляду, про що Сторони укладають додаткову угоду до цього Договору (п. 10.1 Договору).

 

МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Порядок вирішення спорів між Клієнтом та ТОВ «ФК «МПС»:

 

Усі спірні питання та/або розбіжності, що виникають між ТОВ «ФК «МПС» та клієнтами, вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів між ними. У випадку неможливості врегулювання спорів між ТОВ «ФК «МПС» та клієнтом шляхом переговорів, для їх вирішення клієнт може звернутися до компетентного державного органу (органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності ТОВ «ФК «МПС»  або суду, відповідно до вимог чинного в Україні законодавства.

Законодавство не передбачає застосування ТОВ «ФК «МПС» гарантійних фондів чи компенсаційних схем, для виконання ним зобов’язань з надання послуг факторингу, та такі в останнього відсутні.

                                                                 Детальна інформація щодо механізму захисту прав споживачів за посиланням.

 

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг:

 

ТОВ «ФК «МПС» - Україна, 21050, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул. Соборна, будинок 36.

 

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності ТОВ «ФК «МПС»:

Національний банк України

адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9

тел: 0-800-505-240

e-mail: nbu@bank.gov.ua